נכהים להשכ×Øה בה×Øצליה

מודעו×Ŗ אש×Ø ×ž×•×¦×’×•×Ŗ בעמוד זה ה×Ŗפ×Øהמו עם הפ×Øטים המלאים בע×Øוצי הטלג×Øם ונשלחו למש×Ŗמשים שהגדי×Øו א×Ŗ ק×Øיט×Øיוני החיפוש שלהם.

מציג 7 נכהים להשכ×Øה מ×Ŗוך 7 מודעו×Ŗ פעילו×Ŗ בה×Øצליה :

זבולון 11, ה×Øצליה

להשכ×Øה בה×Øצליה פי×Ŗוח! āœ… פנטהוז דופלקה 100 מד×Ø + 70 מד×Ø ×ž×Øפה×Ŗ. āœ… 3 מאהט×Øים, מעוצב ומאובז×Ø ××“×Øיכלי×Ŗ. āœ… מ×Øחק הליכה של דקה מהים. āœ… פ×Øוייקט אינטימי עם דמי אחזקה נמוכים אווי×Øה של כפ×Ø. מחי×Ø: 12,500 ā‚Ŗ ×›× ×™×”×” מיידי×Ŗ. לפ×Øטים נוהפים בפ×Øטי או 0502502231 יענקלה 0546385335 עומ×Ø

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

100 מ"×Ø

12,500 ā‚Ŗ

13 צפיו×Ŗ

פ×Øטים מלאיםĀ ...

×Øמ×Ŗ ים 100, ה×Øצליה

די×Ø×Ŗ יוק×Øה נוף לים מ×Øפה×Ŗ שמש בניין עם ב×Øיכה ושוע×Ø

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

78 מ"×Ø

12,000 ā‚Ŗ

13 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

×Øמ×Ŗ יםĀ 93, ה×Øצליה

נוף מט×Øיף קו ×Øאשון לים מ×Øפה×Ŗ גדולה הדי×Øה מושקע×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×”×›×œ חדש עוצב עדי מעצב×Ŗ לכל חד×Ø ×©×™× ×” צמוד מקלח×Ŗ וש×Øו×Ŗים ×Ŗיק×Øה גבוה בהלון למבינים

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

75 מ"×Ø

12,000 ā‚Ŗ

15 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

×Øמ×Ŗ ים 93, ה×Øצליה

נוף מט×Øיף קו ×Øאשון לים מ×Øפה×Ŗ גדולה הדי×Øה מושקע×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×”×›×œ חדש עוצב עדי מעצב×Ŗ לכל חד×Ø ×©×™× ×” צמוד מקלח×Ŗ וש×Øו×Ŗים ×Ŗיק×Øה גבוה בהלון למבינים

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

75 מ"×Ø

12,000 ā‚Ŗ

16 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

×Øמ×Ŗ ים 93, ה×Øצליה

די×Øה 3 חד×Øים 2 חד×Øי מהט×Ø ×‘×”×Øצליה פי×Ŗוח קו ×Øאשון לים ×Øחוב ×Øמ×Ŗ ים 93 מושקע×Ŗ ב×Øמה מאד גבוהה ×Øיהוט אקהקלוהיבי מוצ×Øי חשמל חניה ×Ŗ×Ŗ ק×Øקעי×Ŗ שומ×Ø 24/7 ב×Øיכ×Ŗ שחיה בבניין יש דמי ניהול בהך 2300

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

לא צוין

12,000 ā‚Ŗ

13 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

×Øמ×Ŗ יםĀ 93, ה×Øצליה

קו ×Øאשון לים נוף מט×Øיף מעוצב×Ŗ ב×Øמה גבוה ביו×Ŗ×Ø ×œ×‘×¢×œ×™ יכול×Ŗ

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

80 מ"×Ø

12,000 ā‚Ŗ

13 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

יו×Ŗם 26, ה×Øצליה

בי×Ŗ בעיצוב מיוחד, ×Ŗק×Øה 6 מט×Ø ×’×•×‘×”×”, חלונו×Ŗ בלגיים, מטבח מוד×Øני, ×Øצפ×Ŗ בטון ופ×Øקט עׄ. ש×Ŗי אמבטיו×Ŗ, שלושה חד×Øי שינה וחצ×Ø ×ž×Øוצפ×Ŗ. נגיש לכל הדב×Øים החשובים. שווה ל×Øאו×Ŗ

ה×Øצליה פי×Ŗוח

3 חד×Øים

220 מ"×Ø

13,000 ā‚Ŗ

14 צפיו×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...