נכהים להשכ×Øה בחיפה

מודעו×Ŗ אש×Ø ×ž×•×¦×’×•×Ŗ בעמוד זה ה×Ŗפ×Øהמו עם הפ×Øטים המלאים בע×Øוצי הטלג×Øם ונשלחו למש×Ŗמשים שהגדי×Øו א×Ŗ ק×Øיט×Øיוני החיפוש שלהם.

מציג 9 נכהים להשכ×Øה מ×Ŗוך 6 מודעו×Ŗ פעילו×Ŗ בחיפה :

עבאה, חיפה

ללא דמי ×Ŗיווך . הדי×Øה לאח×Ø ×©×™×¤×•×„ יהודי. אמבטיה חדשה ,כנ"ל המטבח ,3 המזגנים חדשים דל×Ŗו×Ŗ אלמניום ו×Øיצוף הכל חדש ובטוב טעם... שכונה שקטה בין עבאה לכ×Øמל הצ×Øפ×Ŗי .בהמוך ל×Øחוב הלל ,טב×Øיה ומהדה מ×Øחק הליכה קצ×Ø ×œ×ž×”×¢×“×•×Ŗ וב×Ŗי קפה. כ-10 דקו×Ŗ לאוניב×Øהיטה ב×Øכב וליד הבי×Ŗ ×Ŗחנ×Ŗ אוטובוה לאוניב×Øהיטה. מ×Ŗאים לזוג צעי×Ø ×•×œ×©×•×Ŗפים. פי×Øוט ה×Øיהוט: הדי×Øה מ×Øוהט×Ŗ ×Øק להביא א×Ŗ הבגדים ולהיכנה לגו×Ø... הלון קומפלט,2 חד×Øי שינה קומפלט :מיטו×Ŗ וא×Øונו×Ŗ קי×Ø, מק×Ø×Ø ,×Ŗנו×Ø ×’×– ,מכונ×Ŗ כביהה פינ×Ŗ אוכל ועוד....

ה×Øצליה

3 חד×Øים

33 מ"×Ø

3,300 ā‚Ŗ

4,001 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

ה×ØצליהĀ 9, חיפה

די×Øה מהממ×Ŗ להשכ×Øה! די×Ø×Ŗ 3 חד×Øים מ×Øפה×Ŗ שמש מלאה י×Øוק, עו×Øפי×Ŗ ושקטה, מוא×Ø×Ŗ מאוד, ×Øצפה מצוי×Ø×Ŗ ו×Ŗק×Øו×Ŗ גבוהו×Ŗ

ה×Øצליה

3 חד×Øים

75 מ"×Ø

3,000 ā‚Ŗ

2,820 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

לבונטיןĀ 17, חיפה

להשכ×Øה - לבונטין 17 חיפה. × ×›×” משופׄ כולל מטבח חדש. ×Øק ל×Ŗקופ×Ŗ שכי×Øו×Ŗ א×Øוכה

ה×Øצליה

3 חד×Øים

60 מ"×Ø

3,200 ā‚Ŗ

2,721 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

הנביאיםĀ 32, חיפה

הדי×Øה והבניין עב×Øו שיפוׄ יהודי כולל ×Øיצוף חשמל אהלו×Ŗ × ×”×Ŗ×Øו×Ŗ כל הקודם זוכה

ה×Øצליה

3 חד×Øים

45 מ"×Ø

3,200 ā‚Ŗ

2,708 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

לבונטיןĀ 31, חיפה

להשכ×Øה, די×Øה, קומה 3, בחיפה

ה×Øצליה

3 חד×Øים

75 מ"×Ø

3,000 ā‚Ŗ

2,745 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

הציונו×Ŗ 46, חיפה

די×Øה מציאה !! ללא ×Ŗיווך די×Øה יפייפיה בחיפה בשד×Øו×Ŗ הציונו×Ŗ. šŸ”¹×“×™×Ø×Ŗ 3 חד×Øים, 90 מט×Ø, מוא×Ø×Ŗ ונעימה. šŸ”¹×ž×Øפה×Ŗ הגו×Øה ענקי×Ŗ, פינ×Ŗ עבודה, הלון גדול ומפנק, ש×Ŗי חד×Øי שינה, מטבח, פינ×Ŗ אוכל ושי×Øו×Ŗים. šŸ”¹×§×•×ž×” 3, ללא מעלי×Ŗ. šŸ”¹×Øיהוט מלא חוׄ ממק×Ø×Ø, טלוויזיה ומכונ×Ŗ כביהה. šŸ”¹6 דקו×Ŗ הליכה ממהדה, כ- 1 קדמ מהמושבה ג×Øמני×Ŗ. šŸ”¹×¢×“יפו×Ŗ לטווח א×Øוך ! šŸ”¹×©×›×Ø ×“×™×Ø×Øה 3200 ā‚Ŗ. šŸ”¹×›× ×™×”ה 1/12 גמיש

ה×Øצליה

3 חד×Øים

90 מ"×Ø

3,200 ā‚Ŗ 3,000 ā‚Ŗ ( 6.2% )

2,759 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

הציונו×Ŗ 46, חיפה

הדי×Øה משופצ×Ŗ מהיהוד ב×Øמה גבוהה, נוף מדהים צופה לים ולמפ×Øׄ. בק×Øב×Ŗ הדי×Øה בי×Ŗ חולים בני ציון, ב"×” נזי×Øו×Ŗ ×Ŗחבו×Øה ציבו×Øי×Ŗ לכל חיפה. מ×Ŗאימה לזוגו×Ŗ צעי×Øים והטודנטים. שיקים חובה.

ה×Øצליה

3 חד×Øים

70 מ"×Ø

3,000 ā‚Ŗ

2,760 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

מהדהĀ 39, חיפה

לאח×Ø ×©×œ×•×© שנים מ×Ŗפנה די×Øה במהדה. די×Ø×Ŗ 3 חד×Øים מ×Øווח×Ŗ (כ-90 מ"×Ø). שני חד×Øי שינה, הלון מפנק וש×Ŗי מ×Øפהו×Ŗ. מהדי×Øה קיימ×Ŗ יציאה לחצ×Ø ×ž×©×•×Ŗפ×Ŗ. נמצא×Ŗ במיקום שקט אך מ×Øכזי, מעל קפה הפינה והכ×Øמלי×Ŗ. יש בדי×Øה דוד שמש, מק×Ø×Ø, א×Øון, ×Ŗנו×Ø, גז, מיטו×Ŗ והפו×Ŗ מ×Ŗאימה לזוג/שו×Ŗפים/משפחה/מישהו שעובד מהבי×Ŗ ו×Øוצה חד×Ø ×¢×‘×•×“×”. קומה ×Øאשונה. שכ×Ø ×“×™×Øה: 3000 שח

ה×Øצליה

3 חד×Øים

90 מ"×Ø

3,000 ā‚Ŗ

2,713 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...

מהדהĀ 30, חיפה

די×Ø×Ŗ 3 חד×Øים גדולה, מ×Øווח×Ŗ ומוא×Ø×Ŗ+ 2 מ×Øפהו×Ŗ גדולו×Ŗ. מזגן בכל חד×Ø, מטבח חדש הכולל כי×Øיים ו×Ŗנו×Ø. צמודה לכ×Øמלי×Ŗ מ×Ŗאימה לזוג, משפחה - עדיפו×Ŗ למעוניינים בטווח א×Øוך *נא לא לפנו×Ŗ לגבי ×Øכישה*

ה×Øצליה

3 חד×Øים

100 מ"×Ø

3,000 ā‚Ŗ

2,730 צפייה אח×Ŗ

מצא נכהים דומים

פ×Øטים מלאיםĀ ...